196691_10150116344546659_584326658_6672463_6505583_n.jpg

Transmedijska istraživanja – teme i ciljevi 

Predmet koji vodim na  F.L.U. u Beogradu postoji pod nazivom Transmedijska istraživanja i glavni je predmet na odseku za Nove medije koji od druge godine osnovnih studija prate studenti odseka NM.  Kao izborni predmet ovu nastavu mogu pohadjati i studenti ostalih odseka Fakulteta kao i studenti doktorskih studija.

Predmet studentima daje uvid u istorijski sled zbivanja koji je uslovio razvoj aktuelnih novo-medijskih i post-medijskih iskustava i strategija koje centralna pitanja savremene umetnosti i estetike pronalazi i istražuje u  relacijama i kontekstu društva.  Nastava se odvija kroz teorijska predavanja i vežbe, kroz gostovanja istaknutih umetnika i teoretičara, kroz diskusione grupe kao i zajedničke projekte sa drugim ustanovama kao što su galerije i kulturni centri, kroz ekskurzije  i pre svega  samostalni rad studenata.

Svojim programskom profilom i organizacijom cilj ovog predmeta je praktično i teorijsko upoznavanje idejnih i performativnih specifičnosti konceptualne i  postkonceptualne umetnosti, informatičke umetnosti, umetnosti podataka, kao i šireg konteksta i konsekvenci informatičke kulture. Predmet se takodje bavi  izvodjačkim praksama umetnika koji se na različite načine vezuju za upotrebu i problem tela, od radikalnog body-arta preko bio-umetnosti do teorijskog performansa. Studenti se upoznaju sa osetljivim odnosom kulture i politike, sa pojavama i kontroverzama umetničkog aktivizma, haktivizma, taktičkim medijima, kulturom ometanja, itd.

Koncepcijska i poetska orjentacuja mog angažovanja na ovom predmetu je vezana za moj umetnički rad i praksu i investirana je u ideju umetnosti kao društvenog simptoma gde se polaže vera u umetnost kao formu mišljenja koja testira i politizuje postojeće kulturne obrasce tako što ih izlaže sopstvenim fikcionalizacijama, krajnostima i protivrečnostima.

Zoran Todorović / LINK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: